Điểm DA PA là gì

Trước tiên: DA hay (Domain Authority) là gì?

– DA viết tắt của từ Domain Authority. Nó là một chỉ số do MOZ đặt ra để đo lường độ uy tín và độ mạnh của một tên miền (Domain).

Tiếp đến PA hay Page Authority là gì?

Chắc khỏi cần nói nhiều, anh em nhìn cái trên thì hoàn toàn đoán được cái dưới rồi, nhưng vẫn nói cho nó dài dòng một tí.

– PA viết tắt của từ Page Authority : Đây cũng là một chỉ số do MOZ đặt ra để đo lường độ mạnh cũng như độ uy tín (trust) của từng Page riêng lẻ. Vì thế bạn đang ở Page nào đó mà bạn xem chỉ số này thì nó chính là chỉ số của page đó.
Theo một số nghiên cứu thì 2 chỉ số này rất quan trọng, đặc biệt là (Domain Authority).

Tham khảo hệ thống DA PA cao tại đây.